"Warto być dobrym"

    Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu, razem z 1500 innymi placówkami z całej Polski, w których uczy się blisko 0,5 mln dzieci, bierze udział w akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO. Jest to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Głównym elementem akcji jest konkurs, skierowany do uczniów 1500 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który każda szkoła prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną – rowerem górskim marki KROSS. Baner reklamujący akcję oraz nagroda dla zwycięzcy zostały zamieszczone w holu gimnazjum. Od początku semestru wiele dzieci ze szkoły podstawowej oraz kilku gimnazjalistów rywalizują w spełnianiu dobrych uczynków. Uczniowie do końca roku swoje działania realizują w trzech kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. Na koniec roku dzieci pod okiem wychowawcy będą wybierały w każdej klasie ucznia, który okazał się najlepszy. Wśród najlepszych z całej szkoły zostanie rozlosowany rower. Więcej informacji na temat akcji na stronie www.wartobycdobrym.pl

       

 

   Akcja „Warto Być Dobrym” zakończona.

   1 czerwca 2012 w Zespole Szkół Integracyjnych podsumowano i zakończono akcję „Warto Być Dobrym” prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła.

   Uczniowie PSP 14 i PG 14 od lutego do czerwca spełniali dobre uczynki. Działali w trzech zakresach:

  • ja i bliźni
  • ja i grupa, społeczność
  • ja i świat

   Do akcji przystąpiło 54 uczniów, którzy bardzo prężnie, wspierani przez wychowawców, nauczycieli i rodziców pomagali innym i czynili dobro. Dobre uczynki były różne – od pomocy kolegom w lekcjach, pomocy mamie w domu czy sąsiadce, po zbiórki ubrań, zbiórkę pieniędzy na szkołę w Togo, zbiórkę i segregację odpadów.

   Spośród wolontariuszy wyłoniono 13 finalistów – ludzi OKI.

   I choć nie o nagrodę tu chodzi, to jednak…

   Pani Dyrektor ZSI wylosowała główną nagrodę – rower, który trafił w ręce jednego z najmłodszych uczestników akcji Macieja M.