Informacje ogólne

   Comenius - to jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme), który wspiera między innymi finansowo oraz merytorycznie partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu);

 

”Uczenie się przez całe życie”

 

    Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej szkół, przedszkoli i innych instytucji edukacyjnych w Europie.

 

   Program Comenius jest nastawiony na:

  • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości,
  • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych, niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.