O szkole

    Mają rację ci, którzy wierzą w sprawczą moc marzeń, bo od marzeń zaczęło się wszystko to, co dzisiaj skrywa szyld Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu. A marzenia należały do jej obecnego dyrektora Pani Haliny Marciniak, z inicjatywy której szkoła powstała. Wiele razy w chwilach wspomnień powtarza: "...Przez lata mojej pracy zawodowej miałam stały kontakt z dziećmi niepełnosprawnymi, najczęściej izolowanymi od zdrowych. Marzyłam wówczas o stworzeniu im szkoły, w której czułyby się bezpiecznie, otoczone troskliwą opieką i życzliwością również dzieci pełnosprawnych, rozumiejących ich problemy. Pragnęłam stworzyć szkołę - dom, w której na tym samym korytarzu i sali lekcyjnej spotykają się dzieci niepełnosprawne ze zdrowymi, aby uczyć się wzajemnego szacunku, akceptacji, wrażliwości i przyjaźni. Wierzę, że te wartości zaprocentują w ich dorosłym życiu."

    Szkoła znajduje się przy ulicy Wierzbickiej 81/83 i składa się z czterech połączonych łącznikami budynków. W skład Zespołu wchodzi: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 i Publiczne Gimnazjum nr 14. Szkoła nie podlega rejonizacji.

    Podstawową jednostkę organizacyjną, zgodnie z odpowiednimi przepisami, stanowi oddział liczący od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych. W roku szkolnym 2013/2014 istnieją 34 oddziały, wszystkie są integracyjne. Obecnie szkoła liczy 634 uczniów, w tym 136 niepełnosprawnych.