Nasi stypendyści

    Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w naszej szkole przyznaje dyrektor szkoły Pani Halina Marciniak, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

    Stypendia za wyniki w nauce przydziela się uczniom klas V i VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum, stypendia za osiągnięcia sportowe uczniom klas IV – VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

 

Stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 20014/2015

 

Stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 20013/2014

 

Stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 20012/2013

 

Stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 20011/2012

 

Stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2009/2010

 

Stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2006/2007

 

Stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2005/2006

 

Stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2004/2005