Biblioteka

    Początki biblioteki szkolnej związane są z powstaniem szkoły. Jej założycielem i pierwszym bibliotekarzem była pani Zofia Siciarz, która ze względu na brak środków finansowych pozyskiwała książki od prywatnych ofiarodawców i ze zbiorów innych bibliotek.

    W kolejnych latach w naszej bibliotece pracowały panie: Elżbieta Włodarczyk oraz Barbara Żelazowska.

    Obecnie w Zespole Szkół Integracyjnych funkcjonują dwie biblioteki:

  • dla uczniów klas 0-5 szkoły podstawowej, gdzie pracuje pani Beata Wrzesień
  • dla uczniów klas 6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum, którą prowadzi pani Emilia Kowalska

    Biblioteka szkolna ZSI nie ogranicza się do swoich podstawowych funkcji i obowiązków takich jak gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, ale jest również punktem informacji oraz ośrodkiem działań kulturotwórczych w szkole, a także miejscem, gdzie można w ciszy „zatopić się” w interesującej lekturze.

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

Bieżący rok szkolny zapowiada się bardzo interesująco. Pojawią się stałe atrakcje takie jak: Szkolny Konkurs Recytatorski, Szkolny Konkurs Piosenki "IDOL", Szkolny Konkurs Recytatorski o Janie Pawle II, a także konkursy literackie, czytelnicze oraz plastyczne dla najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Oprócz atrakcji wewnątrzszkolnych uczniowie będą mogli wziąć udział w konkursach organizowanych przez inne biblioteki i placówki kulturalno – oświatowe:

  • konkurs literacki organizowany w ramach Młodzieżowej Akademii Kultury przez Miejską Bibliotekę Publiczną,
  • konkursy czytelnicze organizowane przez Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (RODoN)
  • konkursy recytatorskie w Domu Kultury „Borki”
  • konkursy organizowane przez nauczycieli bibliotekarzy w PG nr 3 przy ul. Czarnoleskiej

 

Zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w naszych konkursach, a także do częstego odwiedzania biblioteki, która oprócz wypożyczalni pełni również funkcję czytelni książek i czasopism.

 

W tym roku szkolnym czytelnia czasopism poleca:

• czasopisma popularno – naukowe: „Świat Nauki”, „Wiedza i Życie”, „National Geographic”;

•hobbistyczne: „Koń Polski”, „Konie i Rumaki”;

• dla najmłodszych: „Victor Junior”, "Kumpel";

• dla młodzieży: "Victor Gimnazjalista".

 

Do dyspozycji czytelników są również numery archiwalne czasopism: „Focus”, „Focus Historia”, „Charaktery”, „Sens”, „Mówią Wieki” oraz „Młody Technik”. 

 

Podziel się książką! 

Chcąc wzbogacić nasz księgozbiór w dalszym ciągu pozyskujemy książki od prywatnych darczyńców, ze zbiorów bibliotek szkół likwidowanych, organizując jednorazowe akcje np. „Podaruj bibliotece szkolnej książkę” w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych przypadający na październik.

 

Również i Ty możesz zostać darczyńcą i przyczynić się do powiększenia szkolnego księgozbioru. Wystarczy, że przyniesiesz do biblioteki książkę w dobrym stanie, nadającą się do wypożyczania innym czytelnikom, którą już przeczytałeś. Nauczyciel bibliotekarz nada jej odpowiedni numer inwentarzowy i podarowany przez Ciebie egzemplarz trafi na półkę biblioteczną. Zachęcamy do dzielenia się książką z innymi czytelnikami!  

 

Biblioteczne Centrum Multimedialne (BCM)

Od stycznia 2008 roku dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unię Europejską "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" biblioteka gimnazjalna dysponuje czterema stanowiskami komputerowymi. Zasady korzystania z BCM określa stosowny regulamin.

 

 

Biblioteka szkolna w liczbach

Stan księgozbioru na dzień 30.10.2014 – przedstawia się następująco:

      woluminy                      6564

      broszury i podręczniki     391

      zbiory audiowizualne        52

  

Godziny pracy biblioteki

  

 

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

800 - 1400

800 – 1400

800 - 1400

800 – 1400

800 - 1400

900 - 1400

800 - 1400

800 - 1400

800 - 1500

800 - 1400

 

WYKAZ LEKTUR W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

 

Projekt edukacyjny dla klas drugich gimnazjum

Książka czy jej ekranizacja - co preferujesz? To tytuł projektu edukacyjnego dla klas drugich gimnazjum, który odbył się w tym roku szkolnym. Jego koordynatorem była pani Emilia Kowalska - nasz nauczyciel bibliotekarz z gimnazjum. Nad tym zagadnieniem pracowała grupa składająca się z czterech uczennic klasy 2gB: Zuzanna Borkowska, Weronika Grochala, Alina Kęska i Aleksandra Rutkowska. Ich zadaniem był wybór książki, która została zekranizowana, zapoznanie się z jej treścią, a następnie wspólny seans filmowy. Dziewczęta spotykały się w bibliotece gimnazjalnej raz w tygodniu, gdzie dyskutowały nad wyższością książki nad filmem lub filmu nad książką. Zapraszamy do zapoznania się z owocami ich dyskusji. A Ty co preferujesz - książkę czy jej ekranizację?

 

Aleksandra Rutkowska Alina Kęska Weronika Grochala Zuzanna Borkowska