Pedagog / Psycholog

Skład Zespołu:

 1. Jackowska Beata – pedagog

 2. Kołątaj Agnieszka – psycholog

 3. Korcz Agnieszka – psycholog

 4. Rudnik Anna - pedagog

 

 

Szkoła podstawowa – osoby odpowiedzialne za sprawy psychologiczno – pedagogiczne

 Agnieszka Kołątaj

 Anna Rudnik

 

Imię i nazwisko Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Anna Rudnik

pedagog szkolny

1130-1300 

1400-1630

800-1200 800-1100
1200-1300
800-1200 800-1200
Agnieszka Kołątaj

psycholog szkolny

800-1300 830-1230 830-1230 1300-1600 1000-1300

 

 

Gimnazjum i oddziały przedszkolne - osoby odpowiedzialne za sprawy psychologiczno –pedagogiczne

 Agnieszka Korcz

 Beata Jackowska

 

Imię i nazwisko Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Beata Jackowska

pedagog szkolny

1200-1600

900-1000
1200-1600

1030-1300
1400-1630
815-915
1015-1345
800-1000
Agnieszka Korcz

psycholog szkolny

800-1400
900-1200 1230-1300
1500-1630
715-1115 900-1400
Agata Towarek

doradca zawodowy

--------
-------- --------
-------- 1215-1515

   

 

    Harmonogram konsultacji dla rodziców i nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015

 

Imię i nazwisko Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Anna Rudnik

pedagog szkolny

szkoła podstawowa

1500-1630

--------

-------- 1100-1200 --------
Agnieszka Kołątaj

psycholog szkolny

szkoła podstawowa

-------- -------- 1100-1200 1500-1600 --------
Beata Jackowska

pedagog szkolny

gimnazjum

1500-1600 900-1000 -------- -------- -------- 
Agnieszka Korcz

psycholog szkolny

gimnazjum

930-1030 -------- -------- -------- 1000-1100

 

 

PSYCHOLODZY I PEDAGODZY SZKOLNI:

 • Udzielają uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
 • Rozpoznają potencjalne możliwości oraz indywidualne potrzeby ucznia i umożliwiają ich zaspokajanie.
 • Podejmują działania profilaktyczno - wychowawcze wynikające z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły i wspierają nauczycieli w tym zakresie.
 • Wspierają rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, umożliwiają im rozwijanie umiejętności wychowawczych.
 • Podejmują działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
 • Diagnozują trudności w nauce, trudności adaptacyjne, wychowawcze, problemy osobiste.
 • Prowadzą terapię indywidualną.
 • Prowadzą zajęcia warsztatowe z uczniami.
 • Prowadzą prelekcje, warsztaty dla rodziców, nauczycieli.
 • Kierują na specjalistyczne badania obejmujące pogłębioną diagnozę psychologiczno - pedagogiczną.
 • Współpracują z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

 

REALIZUJĄ SWOJE ZADANIA POPRZEZ:

 • indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami;
 • spotkania z zespołami klasowymi;
 • warsztaty dla uczniów, nauczycieli, rodziców;
 • prowadzenie zajęć integracyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych.

 

JEŚLI:

 • CZUJESZ, ŻE NIKT CIĘ NIE ROZUMIE.
 • JESTEŚ SAMOTNY(A).
 • NIE POTRAFISZ POROZUMIEĆ SIĘ Z NAUCZYCIELEM.
 • NIE WIESZ, JAK ZNALEŹĆ WSPÓLNY JĘZYK Z RÓWIEŚNIKAMI
 • POTRZEBUJESZ PORADY ZWIĄZANEJ Z WYBOREM KIERUNKU KSZTAŁCENIA
 • MASZ PROBLEMY OSOBISTE I RODZINNE.
 • ZNAJDUJESZ SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ.
 • CHCESZ PODZIELIĆ SIĘ SWOJĄ RADOŚCIĄ, SUKCESEM.
 • CHCIAŁ(A)BYŚ POMÓC INNYM, ALE NIE WIESZ, W JAKI SPOSÓB TO ZROBIĆ.
 • MASZ CIEKAWE POMYSŁY, O KTÓRYCH CHCIAŁ(A)BYŚ POROZMAWIAĆ.

 

ODWIEDŹ NAS W GABINECIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYM - WYSŁUCHAMY CIĘ I POSTARAMY SIĘ POMÓC.

 

MOŻESZ RÓWNIEŻ DO NAS NAPISAĆ – ODPISUJEMY NA KAŻDĄ WIADOMOŚĆ.

Nasz adres e-mail: zsi.psych-ped@wp.pl

 

 

WAŻNE TELEFONY I ADRESY GDZIE MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC

Kliknij TUTAJ