Rehabilitacja

    Z uwagi na to, że z biegiem lat do szkoły kierowano coraz więcej dzieci niepełnosprawnych ruchowo, w roku 2004 uruchomiono, głównie dzięki wysiłkom dyrektora i pomocy sponsorów, gabinet do rehabilitacji.

    Pracują w nim fizjoterapeuci – rehabilitanci, a opiekę medyczną sprawuje doktor Halina Kopeć - Baćmaga - specjalista neurologii i rehabilitacji.

    Pomocą obejmujemy grupę około 60 dzieci i są to głównie uczniowie z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i wadami wrodzonymi, dystrofią mięśniową, opóźnieniem psychoruchowym, po urazach i wypadkach, wadami postawy. Wiele z nich ma uszkodzenia sprzężone i wymaga stałej, codziennej rehabilitacji. Każde dziecko ma indywidualny plan dostosowany do jego możliwości funkcjonalnych i rodzaju schorzenia. Głównym celem zajęć jest przygotowanie do samodzielnego życia i nauka pokonywania barier.

    Fizjoterapeuci skupiają się przede wszystkim na tzw. rehabilitacji funkcjonalnej, wykorzystują dużo elementów z nauczania kierowanego, terapii manualnej i kinezyterapii. Najlepsze rezultaty osiągają poprzez pracę z dziećmi, które systematycznie uczęszczają na zajęcia i stosują się do udzielanych wskazówek oraz ścisłą współpracę z innymi specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem, nauczycielem. Głównym zadaniem fizjoterapeutów jest nauczenie rodziców postępowania z dzieckiem, dlatego że to właśnie oni mają największy wpływ na jego rozwój. Dość nietypowy sposób prowadzenia zajęć w myśl „Nauczania Kierowanego” ma na celu zwrócenie uwagi dziecka na to, że każdy człowiek może wykonywać różne czynności, niekoniecznie w stereotypowy sposób. Każdy również może, a nawet powinien mieć swoje obowiązki, być za coś odpowiedzialnym, a jednocześnie czuć się ważnym i w pełni wartościowym człowiekiem. Dlatego tak istotna jest ścisła współpraca z rodzicami.

    Rehabilitant w szkole jest nie tylko „wykonawcą zabiegów”, ale przede wszystkim przewodnikiem i doradcą, który w oparciu o wiedzę medyczną kieruje procesem usprawniania. „Pacjent” zaś zamiast „ćwiczyć” - „uczy się” i „wykonuje zadania”, a „serie ćwiczebne” zamienione są w próby samodzielności. Pozwala to na wykorzystanie umiejętności ruchowych w czynnościach dnia codziennego, ale działa też w drugą stronę, bo aby wykonać jakąś czynność, konieczne jest mimowolne wykonanie ruchu. Różnica polega jedynie na tym, że zamiast np. robić skłony, próbujemy zdjąć buta czy założyć skarpetkę. Te metody znajdują duże uznanie u rodziców i dzieci, ponieważ umożliwiają osiągnięcie jak najlepszej sprawności i samodzielności np. przez naukę samodzielnego ubierania, rozbierania, przemieszczania się, siedzenia itp.

    Taki sposób spojrzenia na człowieka zaszczepiła w nas przedstawicielka Fundacji BESSO - Pani Oliwia Suertees - fizjoterapeutka z Anglii (Konduktor Nauczania Kierowanego), która już dwukrotnie, w ramach wolontariatu odwiedziła szkołę. Podczas tych wizyt fizjoterapeuci i nauczyciele otrzymali bardzo cenne wskazówki, pomocne w pracy z dziećmi. Pani Suertees zwracała uwagę, jak ważną rolę odgrywa współpraca pomiędzy specjalistami pracującymi z dzieckiem, dzięki której każdy z nich może oddziaływać na podopiecznego wielopłaszczyznowo, co pozwala z kolei osiągać lepsze efekty pracy. Pani Suertees dzieląc się wiedzą i doświadczenie, pokazała, że praca z każdym człowiekiem może być owocna, jeśli jej cele są rozsądnie stawiane.

    W maju 2005 roku przedstawiciele ZSI uczestniczyli w III Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej Nauczaniu Kierowanemu, która odbyła się w Instytucie CZD w Warszawie. Zaprezentowany przez panią dyrektor Halinę Marciniak wykład i film, przedstawiający pracę z dziećmi z MPD z naszej szkoły, wzbudził ogromne zainteresowanie i otrzymał bardzo pochlebne opinie uczestników konferencji.

    We wrześniu 2007 r. znacznie poprawiła się baza lokalowa i nasi fizjoterapeuci pracują w przestronnych, dobrze wyposażonych pomieszczeniach, na miarę XXI wieku.

    Jednym z elementów zaplecza rehabilitacyjnego jest gabinet medyczny, w którym pracują pielęgniarki. Jedna wykonuje typowe dla szkoły zadania, druga specjalistyczne zabiegi cewnikowania. W razie potrzeby opiekuje się też dziećmi, np. z cukrzycą.

    Praca obu pań jest bardzo trudna i odpowiedzialna. Wymaga wiele poświęcenia, cierpliwości i wyrozumiałości dla chorych dzieci, a często wykonywana jest społecznie.

Tel. 512-328-394