Świetlica

    Organizacja procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego w świetlicy szkolnej w ZSI

 

    Świetlica czynna jest codziennie w godzinach 6.30- 17.00

    Opiekę nad uczniami poza godzinami zajęć lekcyjnych sprawuje świetlica. Głównym założeniem jest, aby świetlica była miejscem przyjaznym dziecku, miejscem, w którym spotyka się z życzliwością, zainteresowaniem i zrozumieniem.

    W roku szkolnym 2014/2015 zajęcia świetlicowe odbywają się w pięciu grupach wiekowych.

    Każdą grupą opiekuje się nauczyciel - wychowawca, który jest opiekunem i organizatorem zadań opiekuńczo – wychowawczych.

 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

Grupa I , klasy zerowe

Anna Staniewska 

 

Grupa II, klasy pierwsze

Agnieszka Stefańska

Izabela Pacocha

 

Grupa IV, klasy trzecie

Agnieszka Romaniuk

 

Grupa V, klasy czwarte i starsze

Patrycja Skwira

 

Ewa Kopcińska - kierownik świetlicy

 

    Zadaniem świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom właściwej opieki, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości dziecka przez organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie pomocy uczniom mającym trudności z nauką a także prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej, zmierzającej do kształtowania u dzieci właściwej postawy etyczno-moralnej. Zajęcia świetlicowe stwarzają wiele okazji do wyrobienia w dzieciach właściwego stosunku do rówieśników, koleżeńskich postaw wśród nich, zaangażowania do pracy w zespole.

   

    Zajęcia świetlicowe mają inną formę niż te, które są prowadzone w klasach. Dzieci nie tylko biorą udział w zajęciach dydaktycznych (pogadanki, głośne czytanie książek), plastycznych (kolorowanie obrazków, rysunek tematyczny, wycinanki itp. ), muzycznych (słuchanie i nauka piosenek), ale również w zabawach organizowanych przez nauczycieli świetlicy. Dzieci potrzebują również odpoczynku od zajęć, w których brały udział kilka godzin dziennie i możliwości spędzenia czasu według własnej inicjatywy (gry planszowe, zabawy klockami i innymi zabawkami).

 

Organizujemy:

  1. naukę własną (odrabianie zadań domowych),
  2. zajęcia rekreacyjne na wolnym powietrzu,
  3. gry i zabawy ruchowe,
  4. zajęcia umuzykalniające, np. naukę piosenek, słuchanie muzyki,
  5. zajęcia techniczne (modelarstwo),
  6. zajęcia plastyczne i inne w zależności od aktualnych potrzeb uczniów,

 

Regulamin świetlicy

 

 

 

WYDARZENIA Z ŻYCIA ŚWIETLICY

 

Jak co roku pamiętamy o najbardziej potrzebujących. Prace przekazane hospicjum zostały wykonane pod kierunkiem Agnieszki Stefańskiej, Edyty Stani, Izabeli Pacochy i Anny Staniewskiej.

 

                     

Autor: Anna Staniewska

 

 

 

Od listopada cierpliwie pracujemy, wykonując ozdoby naszej świetlicy.

Prace gr. II, wykonane pod kierunkiem Agnieszki Stefańskiej.

 

        


 

Prace gr. I wykonane pod kierunkiem Anny Staniewskiej 

 

Prace gr. IV i V wykonane pod kierunkiem Edyty Stani, Agnieszki Romaniuk , Patrycji Skwiry i Ewy Kopcińskiej.     

 

Autor: Anna Staniewska

 

 

 

Ozdoby Świąteczne i kartki wykonane przez uczniów w świetlicy, ale również prace przygotowywane w domu z rodzicami na konkurs organizowany przez Dom Kultury Borki "Kartka Świąteczna i zabawka choinkowa

 

       

Autor: Anna Staniewska

 

 

Świetlicowe prace na konkurs "Czekamy na Mikołaja"

 

       

Autor: Anna Staniewska

 

 

Szkoła nabrała świątecznego blasku dzięki choinkom, na których prezentujemy ozdoby wykonane pod kierunkiem Izabeli Pacochy, Ewy Kopcińskiej, Agnieszki Romaniuk i Patrycji Skwiry.

 

         

Autor: Anna Staniewska

 

 

 

U nas klocki nie odpoczywają w pudełkach....

 

                Minecraft                Myjnia samochodowa            Niebieskooki piesek    

       

             Podręczniki i przybory szkolne       Samotny Żeglarz                Elegant

        

                   Niezwykła koparka, a może lokomotywa    Koparka

  

Autor: Anna Staniewska

 

 

"Mój wymarzony talerz" - samodzielne, prace twórcze uczniów naszej świetlicy

 

                      

 

Autor: Anna Staniewska

 

Galeria świetlicowych prac plastycznych.

 Zestawienie prac dostępne TU

 

Ciekawostki świetlicowe

 W świetlicy szkolnej odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu pod hasłem „ Ciekawe zawody – ciekawi ludzie”. Tym razem gościliśmy Pana Andrzeja Wronę – operatora kamery pracującego w telewizji POLSAT. Dzieci z dużym zaciekawieniem wysłuchały informacji na temat jego zawodu. Miały okazję zobaczyć profesjonalną kamerę, poczuć się operatorem i prezenterem telewizyjnym.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

Ciekawe zawody - ciekawi ludzie

  W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi, odbyły się w świetlicy zajęcia przygotowane przez Edytę Stani i Agnieszkę Stefańską, na które zostali zaproszeni goście reprezentujący różne specjalności zawodowe. Gościliśmy między innymi panią Monikę Pachniewską, która jest mikrobiologiem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Przygotowała ona ciekawą prelekcję na temat bakterii i zarazków, z którymi dzieci spotykają się na co dzień wzbogacając ją pokazem slajdów.  

  Naszym gościem była również pielęgniarka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, pani Agnieszka Będkowska, która rozmawiała z dziećmi na temat higieny, zdrowego odżywiania i ubioru. Odpowiedziała również na wiele pytań dotyczących wykonywanego zawodu.

  Odwiedziła nas także wolontariuszka Schroniska dla bezdomnych zwierząt mieszczącego się w Radomiu – pani Anna Kierasińska, która przeprowadziła szkolenie dla dzieci na temat „Zachowanie zwierząt wobec ludzi oraz ludzi wobec zwierząt”.

  Ciekawym spotkaniem okazał się pokaz Klubu Karate Tradycyjnego TOMO. Dzieci usłyszały wiele informacji na temat wschodnich sztuk walki, wzięły udział w konkursach oraz wysłuchały japońskich baśni.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

Współpraca z Hospicjum Królowej Apostołów

  Dzieci uczęszczające do świetlicy w ZSI im. Jana Pawła II aktywnie wzięły udział w akcji wspierającej Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu. Wykonały prace (motywy bożonarodzeniowe malowane na szkle oraz kartki świąteczne), które zostały przekazane na rzecz tegoż hospicjum.

    Wszystkim dzieciom i rodzicom serdecznie dziękujemy!

 

  W ramach współpracy z Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu, dzieci ze świetlicy kolejny już raz wykonały prace plastyczne z okazji Wielkanocy i przekazały je na rzecz tego ośrodka.

  Dzieci z klas I i II czując potrzebę pomocy chorym i cierpiącym, aktywnie zaangażowały się w wykonywanie prac plastycznych pod kierunkiem Agnieszki Stefańskiej.  

 

ZOBACZ PRACE UCZNIÓW