Kalendarz roku szkolnego

 

Terminy ferii świątecznych, zimowych i wakacji

 

  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych    4 września 2017r.
  Zimowa przerwa świąteczna   23 – 31 grudnia 2017r.
  Ferie zimowe   15 – 28 stycznia 2018r.
  Wiosenna przerwa świąteczna    29 marca – 3 kwietnia 2018r.
  Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum   1. Część humanistyczna

a– 18 kwietnia 2018r. (środa)

a2. Część matematyczno – przyrodnicza

a– 19 kwietnia 2018r. (czwartek)

a3. Język obcy nowożytny

a– 20 kwietnia 2018r. (piątek)

  Rekolekcje wielkopostne   14- 16 marca 2018r.
  Wystawianie ocen śródrocznych   do 3 stycznia 2018r. (środa)
  Wystawianie ocen rocznych   do 11 czerwca 2018r. (poniedziałek)
  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych   22 czerwca 2018r.
  Ferie letnie   23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.

 

 

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2017r.

18 – 19 – 20 kwietnia 2018r. – Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

30 kwietnia 2018r.

2 maja 2018r.

4 maja 2018r.

1 czerwca 2018r.

 

 

 

 

Copyright © 2018