Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600 Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600 Kasa :: Zespół Szkół Integracyjnych w Radomiu

Kasa

a

Zasady korzystania z obiadów oraz wnoszenia opłat za obiady w roku szkolnym 2019/2020

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. Jana Pawła II w Radomiu

a

1. Zapisu ucznia na obiady dokonuje się razem z wniesieniem opłaty za dany miesiąc z góry, z tym że zapisy na styczeń 2020 r. będą przyjmowane w grudniu 2019 r. w formie pisemnej deklaracji natomiast opłaty należy wnosić dopiero w styczniu 2020 r

2. Opłat za obiady dokonuje się z góry w kasie szkoły lub na konto zgodnie z poniższymi zasadami:

a) KASA PSP Nr 14 czynna:

w dniach (roboczych) w godzinach opłata za:
02-04.09.2019 7.00-16.00
wrzesień 2019

(obiady od 06.09.2019)

październik 2019
21-25.10.2019 8.00-10.00
12.00-15.30
listopad 2019
18-22.11.2019 jak wyżej grudzień 2019
02-09.01.2020 jak wyżej styczeń 2020 (obiady od 02.01.2020
luty 2020
17-21.02.2020 jak wyżej marzec 2020
19-25.03.2020 jak wyżej kwiecień 2020
01-07.04.2020 jak wyżej maj 2020
18-22.05.2020 jak wyżej czerwiec 2020

a

b) KONTO PSP Nr 14: Pekao S.A. II o/Radom 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

– na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata;

– przelew należy wysłać najpóźniej na 2 dni przed zamknięciem kasy w danym miesiącu;

w razie opóźnienia przelewu – należy jak najszybciej dostarczyć do sekretariatu potwierdzenie przelewu (osobiście, faxem lub na e-mail: szkola@zsi.radom.pl; w takim wypadku wpisania ucznia na listę uprawnionych do korzystania z obiadów dokonuje się z opóźnieniem jedno- lub dwudniowym.

3. Odpisów z obiadów z tytułu nieobecności ucznia w szkole dokonuje się najpóźniej dzień wcześniej do godziny 12-ej, osobiście lub telefonicznie u intendenta szkoły: tel. 048 363 22 15 (sekr.) wew. 105.

4. Odpisy są rozliczane po zakończeniu danego miesiąca z najbliższej opłaty za obiady.

5. Od klasy czwartej szkoły podstawowej uczniowie wchodzą na stołówkę za okazaniem karnetu. W razie braku karnetu można przedstawić dowód opłaty za obiady (kwitariusz przychodowy lub potwierdzenie przelewu). Istnieje również możliwość sprawdzenia uprawnienia do korzystania z obiadu przez osobę dyżurującą na stołówce na liście obiadowej. Nie wydaje się duplikatów zagubionych karnetów !

6. W razie przyznania dofinansowania do obiadów z pomocy społecznej rodzice/opiekunowie zobowiązani są niezwłocznie dostarczyć stosowną decyzję do Kasy lub intendenta.

7. Wysokość stawki obiadowej: za jeden obiad dwudaniowy – 4,50 zł.;

8. Wysokość stawek miesięcznych będzie każdorazowo podawana w terminach pracy kasy na drzwiach wejściowych do szkoły, na stronie www.zsi.radom.pl oraz w dzienniku elektronicznym; w przypadku odpisów – wysokość opłaty należy uzgodnić telefonicznie z kasjerką!

9. W zakresie nieuregulowanym w powyższych Zasadach zastosowanie ma Regulamin stołówki szkolnej, dostępny na stronie internetowej szkoły.

 

ZARZĄDZENIE nr 35/2019 DYREKTORA Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2019 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2019 r.

 

Copyright © 2018