Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka

a

a

Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

W ramach Programu stypendialnego, stypendysta otrzymuje wsparcie finansowe, które może być wydatkowane wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym poprzez realizację Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (m.in. na zakup literatury fachowej, pomocy dydaktycznych, podstawowego wyposażenia miejsca nauki w domu, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych oraz korzystania z Internetu itp.).

Zespół Szkół Integracyjnych uczestniczy w projekcie od 2013r., dotychczas obejmując wsparciem organizacyjnym i merytorycznym siedmioro stypendystów.

Copyright © 2016