Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600 Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600 Mobilność kadry edukacji szkolnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój :: Zespół Szkół Integracyjnych w Radomiu

Mobilność kadry edukacji szkolnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

a

a

Głównym celem realizacji projektu jest dążenie do poprawy jakości pracy szkoły w obszarze ciekawszego a przede wszystkim efektywniejszego prowadzenia zajęć lekcyjnych. Ważne jest również wzbogacenie oferty szkoły w zakresie działalności pozalekcyjnej adekwatnej do potrzeb uczniów oraz stwarzania warunków do tego, by uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły budowali wspólnotę. Organizacja pracy ma zapewnić optymalne  warunki dobrego funkcjonowania dla uczniów, rodziców i pracowników.

W wyżej wymienionych dziedzinach placówka ma bogate doświadczenie. Od kilku lat nauczyciele realizują projekty europejskie w sektorze KA1 i KA2. Nauczyciele odbywają szkolenia w Polsce i za granicą. Zdobyte doświadczenia, wiedzę i umiejętności wykorzystują podczas zajęć lekcyjnych, pracując metodami aktywizującymi, poszerzając ofertę pracy szkoły poprzez realizację projektów e-Twinning, nawiązując współpracę z innymi placówkami europejskimi.

Istotnym elementem jest współpraca z rodzicami uczniów. Jest to możliwe podczas organizacji festynów i imprez rodzinnych, w które angażuje się cała społeczność szkolna. Rodzice w dużym stopniu wpływają na poprawę jakości pracy szkoły poprzez współtworzenie jej profilu oraz pomoc w organizacji imprez klasowych i szkolnych.

 

„Szkoła XXI wieku- nowe horyzonty, nowe wyzwania, nowe rozwiązania”

 

„SZKOŁA DZIŚ – SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

 

W działaniach bierze udział 16 nauczycieli różnych specjalności: język polski, wychowanie fizyczne, przyroda, historia, język angielski, psycholog.

Uczestnicy odbędą szkolenia z zakresu:

– technologii cyfrowej i wykorzystywania TIK na zajęciach (Malta, Hiszpania, Wielka Brytania),

– metodyki nauczania języka angielskiego (Szkocja)

– metodyki nauczania i strategii w nauczaniu (Hiszpania)

– doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim (Malta)

– nieformalnej edukacji i edukacji poza klasą (Malta, Cypr)

Po zakończeniu kursów nauczyciele wdrożą zdobyte wiadomości i umiejętności na zajęciach z uczniami, podczas lekcji otwartych, prowadząc koła zainteresowań, realizując projekty europejskie, współorganizując imprezy szkolne.

a

a

KURSY W KTÓRYCH UCZESTNICZYĆ BĘDĄ NAUCZYCIELE:

Spice up formal education! – Non-formal education to Improve the Learners’ motivation – Malta

Education outside the classroom – Cypr

Fluency and English Language Development for Teachers – Malta

Satysfying school experience: Strategies and Skills for Teachers – Hiszpania

ICT Skills and Technology Enhanced Learning courses – Malta

Active Methodology – Szkocja

In-Service Teacher Training Course for Non-Native Teachers of English – Irlandia

a

a

Wszyscy nauczyciele biorący udział w kursach zagranicznych w ramach projektu „SZKOŁA DZIŚ – SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI” ukończyli swoje szkolenia. Obecnie wszyscy starają się wdrożyć zdobyte umiejętności na zajęciach z uczniami.

a

EDINBURGH SCHOOL OF ENGLISH

EDUCATION OUTSIDE THE CLASSROOM – Learning from sites, museums, monuments & nature

Edukacja na zewnątrz

Fluency and English Language Development for Teachers

A Satisfying School Experience: strategies and skills for teachers

a

 

Europejskie szkoły uczą się od nas – konferencja

 

 

„Nauczyciel w nowoczesnej szkole gwarancją dobrego nauczania” projekt ponadnarodowej mobilności nauczycieli na rok 2018/2019.

W projekcie udział bierze 18 nauczycieli uczących różnych przedmiotów. W tym matematyki, informatyki, języka angielskiego, języka polskiego, przyrody, historii, wychowania fizycznego.

Celem działań jest dążenie do poprawy jakości pracy szkoły w obszarze ciekawszego a przede wszystkim efektywniejszego prowadzenia zajęć lekcyjnych. Ważne jest również wzbogacenie oferty szkoły w zakresie działalności pozalekcyjnej adekwatnej do potrzeb uczniów oraz stwarzania warunków do tego, by uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły budowali wspólnotę. Organizacja pracy ma zapewnić optymalne  warunki dobrego funkcjonowania dla uczniów, rodziców i pracowników.

Udział szkoły integracyjnej w projekcie pozwoli zrealizować wiele kluczowych celów z zakresu wyrównywania szans w dostępie do nowoczesnej edukacji.

Jednocześnie nabyte kompetencje z pewnością stanowić będą czynnik integracji i aktywności całej społeczności szkolnej – nauczycieli, uczniów, rodziców.

Udział w zagranicznych mobilnościach  edukacyjnych i działaniach związanych ze współpracą międzynarodową  nauczycieli różnych specjalności, uczących w kilku grupach wiekowych oraz dyrektorów szkoły, będących jednocześnie nauczycielami przedmiotowymi:

-4 nauczycieli języka angielskiego weźmie udział w szkoleniu „Future classroom methodology of teaching” w Portugalii

-1 nauczyciel języka angielskiego weźmie udział w szkoleniu: „Language Learning Fun and Games – Methodology for Primary School” na Malcie

-2 nauczycieli języka polskiego, będący jednocześnie nauczycielami wspomagającymi oraz dyrektor szkoły wezmą udział w szkoleniu dotyczącym nauki języka angielskiego i biegłości posługiwania się językiem obcym na Malcie – „Fluency and English Language Development for Teachers” o  zróżnicowanym poziomie znajomości języka

-2 nauczycieli, w tym 1 historii oraz nauczyciel wspomagający pracę uczniów na historii, 2 nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczyciel wspomagający na przyrodzie wezmą udział w szkoleniu dotyczącym zastosowania  i wykorzystania technologii komputerowej na zajęciach lekcyjnych używając języka angielskiego ” English throught technology” na Cyprze.

-1 nauczyciel informatyki, 1 matematyki, wicedyrektor wezmą udział w szkoleniu: ” Robotics for Educators: Being a teacher is no longer boring”  na Cyprze

-2 nauczycieli języka angielskiego planuje zdobywać nowe umiejętności i wiadomości uczestnicząc w kursie: ‚Technology Enhanced Learning” na Malcie.

Plakat

Copyright © 2018