Ogarnij inżynierię

W marcu nasza szkoła przystąpiła do programu „Ogarnij Inżynierię” realizowanego przez Fundację Katalyst Engineering. Jest to bezpłatny, innowacyjny program edukacyjny, który łączy inżynierię, technologię druku 3D z wiedzą z przyrody, matematyki, informatyki i techniki. W ramach tego projektu w tegorocznych wszystkich piątych klasach na lekcjach matematyki, przyrody, techniki i informatyki zostanie zrealizowany moduł „Energia i wiatr”.

W oparciu o materiały dydaktyczne i sprzęt zapewniony przez Fundację uczniowie będą wzbogacali swoją wiedzę na temat różnych rodzajów energii, sposobów jej pozyskiwania oraz skonstruują swoje modele turbin wiatrowych. W ramach modułu dzieci będą  rozwiązywać problemy metodą naukową – określą problemy, poszukają rozwiązań, zaplanują działania, zrealizują swój projekt, by następnie go przetestować i udoskonalić.
 a
Program został skonstruowany w taki sposób, by był łatwy do wdrożenia i zrealizowania podczas zajęć szkolnych. Fundacja zapewnia bezpłatne, kompleksowe szkolenia dla nauczycieli, stałe wsparcie, a także wszelkie materiały edukacyjne, niezbędne do wdrożenia modułu inżynieryjnego. Użycza również drukarkę 3D na czas trwania modułu oraz zapewnia szkołom techniczne i merytoryczne wsparcie podczas realizacji programu.
Bardzo się cieszymy, że udało nam się zakwalifikować do bieżącej edycji programu.
Więcej informacji na http://katalystengineering.org/pl
Nauczyciele realizujący projekt w klasach 5:
Monika Czubak
Agnieszka Jaroszek
Izabela Kaniewska
Katarzyna Kobylińska
Anna Niziołek
Dorota Rozwadowska
Rafał Siciarz
Iwona Świstowska
Elżbieta Witerska
 a
Szkolenie nauczycieli

 

 

Tak pracowali uczniowie

 

Uroczyste zakończenie projektu w klasach 5

 a

 

Copyright © 2018