Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600 Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600 Informacje :: Zespół Szkół Integracyjnych w Radomiu

Informacje

a

(maj 2019)

a

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej będą mogli sprawdzić wyniki, jakie osiągnęli na egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, na stronie internetowej: wyniki.edu.pl.

Wyniki będą udostępnione w serwisie 14 czerwca br od godz. 10.00.

Logowanie na stronie: wyniki.edu.pl odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie będą mogli otrzymać od dyrektora szkoły od 12 czerwca br.

Monika Czubak

a

a

(maj 2019)

a

Szanowni Państwo

W trosce o większe bezpieczeństwo Waszych dzieci przy wejściach do szkoły zostały umieszczone skrzynki z hasłem „ Bezpieczna szkoła”, do których możecie Państwo kierować wnioski, czy prośby dotyczące bezpieczeństwa naszych uczniów. Wszelkie Państwa sugestie i spostrzeżenia  w tej kwestii,  umożliwią nam szybkie i właściwe reagowanie w  sytuacjach zagrażających zdrowiu dzieci, jak również pozwolą nam zaplanować odpowiednie działania profilaktyczne w szkole.

Ponadto przypominamy, że w naszej szkole funkcjonuje „Skrzynka zaufania” dla uczniów, za pośrednictwem której mogą oni przekazywać  – również anonimowo – wszelkie problemy, które wymagają naszego wsparcia czy rozwiązania.

Z poważaniem,

zespół psychologiczno – pedagogiczny.

a

a

(maj 2019)

a

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Tragiczne zdarzenie, które miało miejsce w jednej z warszawskich szkół zrodziło wiele pytań i obaw o sposób zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole.

W tym celu organizujemy we wtorek 28 maja o godz. 18:00 spotkanie, na które serdecznie Państwa zapraszam. Odbędzie się ono w sali gimnastycznej obok stołówki i potrwa około 60 minut. W tym czasie chcemy zapoznać Państwa z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w naszej szkole oraz osobami i instytucjami, do których można zgłaszać się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub wychowawczej.

Jan Rychlicki

dyr. PSP nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu

a

a

(maj 2019)

a

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy list Dyrektor Wydziału Edukacji w sprawie wsparcia budowy pomnika.

LIST

 

a

(maj 2019)

a

Szanowni Państwo,
Zapewnienie naszym uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć jest priorytetowym zadaniem szkoły,  w związku z tym w celu eliminowania zagrożeń, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz wzmacniania pożądanych zachowań, w naszej szkole uruchamiamy skrzynkę kontaktową o adresie mailowym: skrzynka.kontaktowa@zsi.radom.pl.
Wszelkie informacje dotyczące niepokojących zachowań prosimy kierować na wskazany adres mailowy.
Przypominamy także o funkcjonujących na terenie szkoły skrzynkach zaufania.
Z poważaniem
Zespół psychologów i pedagogów

a

(kwiecień 2019)

a

Szanowni Państwo

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20 Mazowieckiego Kuratora oświaty z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020 od dnia 13 maja 2019 r od godz. 8.00 rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Od dnia 6 maja 2019 r. od godziny 8.00 kandydaci będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną radomskich szkół ponadpodstawowych na stronie www.oswiatawradomiu.pl, aplikacja NABORY – rekrutacja na rok szkolny 2019/2020.

Od dnia 13 maja 2019 r od godz. 8.00 kandydaci będą mogli logować się do szkół korzystając ze strony www.oswiatawradomiu.pl, z aplikacji NABORY – rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 – z Aplikacji Nabór dla Szkół Ponadpodstawowych.

Rekrutacja w roku 2019 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników, ale na podstawie dwóch różnych podstaw prawnych i do różnych klas, dlatego też w Aplikacji przygotowano dwa osobne systemy: system dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą 8-letnią szkołę podstawową oraz system dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą 3 klasę gimnazjalną.

Wszyscy kandydaci logują się do systemu za pomocą numeru pesel (nie konta w e-dzienniku).

Samodzielnie tworzą sobie dodatkowe konto na potrzeby Naboru – nowy login i hasło – które należy zapamiętać.

Po zalogowaniu się wypełniają wniosek, drukują i zanoszą do szkoły pierwszego wyboru.

Po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu, ocenach końcowych i innych osiągnięciach, kandydaci samodzielnie wprowadzają te dane do systemu.

Po zakończeniu roku szkolnego kandydaci dostarczają jedna kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia do szkoły pierwszego wyboru (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu).

Po publikacji w szkołach ponadpodstawowych list zakwalifikowanych do przyjęcia, kandydaci potwierdzają wolę nauki w danej szkole, poprzez dostarczenie oryginału dokumentów do szkoły do której zostali zakwalifikowani.

Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej jeżeli chcą kontynuować naukę w klasach integracyjnych.

Podstawą zapisania dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest złożenie w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego do klasy pierwszej integracyjnej w liceum prowadzącym tego typu oddziały (druki wniosków do pobrania w sekretariacie ww. Wydziału – pokój 268 oraz w zakładce pliki do pobrania).

Szczegółowe informacje dotyczące Harmonogramu naboru znajdują się w systemie, do którego będzie można się zalogować od 13 maja 2019 r.

W razie pytań związanych z naborem lub problemów z zalogowaniem proszę o informację.

Monika Czubak

a

a
a
(kwiecień 2019)
a
Szanowni Państwo
a
W uzupełnieniu wczorajszego komunikatu z przyjemnością informuję, że zajęcia w szkole odbywają się już dziś, zaś od poniedziałku 29 kwietnia 2019 r. wszyscy nauczyciele wracają do pracy (za wyjątkiem osób przebywających na zwolnieniach lekarskich) i zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem (także specjalistyczne).
a
Jan Rychlicki
dyr. PSP nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu
a
a
a
(kwiecień 2019)
a
Drodzy Rodzice i Opiekunowie
a
Uprzejmie informuję, że od jutra tj. piątek 26 kwietnia będziemy realizować plan zajęć dydaktycznych (oprócz zajęć specjalistycznych i rewalidacji). Pomimo trwającej nadal akcji protestacyjnej liczba nauczycieli, którzy deklarują gotowość do pracy jest wystarczająca, aby przynajmniej część zajęć mogła być realizowana zgodnie z planem. W przypadku braku nauczyciela organizowane będą zastępstwa lub zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Od jutra sprawdzana będzie obecność. Dla uczniów korzystających ze stołówki przygotowane  będą posiłki. Zapraszam wszystkich uczniów do szkoły.
Zajęcia odbywać się będą także w kolejnych dniach tj. 29 i 30 kwietnia (2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych). W miarę możliwości zajęcia specjalistyczne ruszą od poniedziałku 29 kwietnia.
Jednocześnie dziękuję Państwu za wyrozumiałość i okazane wsparcie w tej trudnej dla nas sytuacji.
a
Jan Rychlicki
dyr. PSP nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu
a
a
a
(kwiecień 2019)
a
Drodzy Rodzice i Opiekunowie
 a
Za nami maraton – 6 dni, w czasie których udało się przeprowadzić egzaminy gimnazjalne i uczniów klas 8. Z przyjemnością informuję, że przebiegły one bez zakłóceń. Było to możliwe dzięki nauczycielom naszej szkoły, którzy czynnie włączyli się w prace zespołów nadzorujących oraz organizację i przebieg egzaminów. Mimo bardzo trudnego czasu – strajku pracowników oświaty – udało się do zespołów nadzorujących pozyskać także nauczycieli z innych szkół. Ich obecność była warunkiem koniecznym do przeprowadzenia egzaminów.
Bardzo dziękuję Rodzicom naszych tegorocznych absolwentów za pomoc organizacyjną, zapewnienie napojów, kanapek i pysznych ciast. Teraz wszyscy cierpliwie czekamy do 14 czerwca, aby poznać wyniki egzaminów…
 a
Prosząc o wyrozumiałość uprzejmie informuję, że akcja protestacyjna w naszej szkole jest kontynuowana. Po świątecznej przerwie organizować będziemy dla naszych uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Poprowadzą je nauczyciele, którzy przystąpią do pracy w przyszłym tygodniu. Czynna będzie świetlica od godz. 06:30 do godz. 17:00. Jeśli tylko pojawi się możliwość przywrócenia zajęć dydaktycznych będę Państwa o tym niezwłocznie informował. Dlatego też proszę o śledzenie na bieżąco informacji w e-dzienniku.
 a
Teraz przed nami Wielkanoc. Życzę Państwu wiary, nadziei i miłości oraz pokoju z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
 a
Jan Rychlicki
dyr. PSP nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu
a
a
a

(kwiecień 2019)

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Za nami egzaminy gimnazjalne.
W poniedziałek 15 kwietnia rozpoczną się egzaminy uczniów klas 8. Pragnę Państwa zapewnić, że pomimo trwającej akcji protestacyjnej razem z naszymi nauczycielami zrobimy wszystko, aby odbyły się one w terminie i zgodnie z procedurami.   Wszystkim zdającym życzę powodzenia na egzaminie, a Rodziców i Opiekunów proszę o słowa wsparcia dla swoich dzieci.
Wierzę, że nasi uczniowie bardzo dobrze poradzą sobie z zadaniami egzaminacyjnymi.

Jan Rychlicki
dyr. PSP nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu

a

a

(kwiecień 2019)

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z listem Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty.

List do Rodziców

a

a

(marzec 2019)

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z pismem Dyrektora Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego dotyczącym informacji o szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych oraz punktach Informacyjnych.

Pismo

 

 

(luty 2019)

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu przy współudziale Urzędu Miejskiego w Radomiu i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Radomiu zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych na zajęcia w ramach projektu:

„Uniwersytet dzieciom”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Ogłoszenie o rekrutacji

Formularz zgłoszenia

a

a

(luty 2019)

Zajęcia dodatkowe z informatyki dla gimnazjum i szkoły podstawowej

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu zaprasza uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych na dodatkowe zajęcia z informatyki. Więcej informacji na stronie szkoły.

https://www.zst-radom.edu.pl/index.php/2019/02/11/zajecia-dodatkowe-z-informatyki-dla-gimnazjum-i-szkoly-podstawowej/

a

a

(styczeń 2019)

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy list Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

a

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

www.wypoczynek.men.gov.pl

a

a

(grudzień 2018)

Szanowni Państwo

Zachęcamy do zapoznania się z listem Kierownika Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącym wsparcia działań promujących ideę rodzicielstwa zastępczego.

List

Ulotka promocyjna

a

a

(listopad 2018)

a
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu serdecznie zaprasza rodziców uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjów na spotkanie poświęcone ogólnym zasadom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów klas VIII szkół podstawowych i III gimnazjów:

• 3.12.2018 r. – XIII Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Radomiu ul. 25 Czerwca 79, 26-600 Radom godz.16.00 m. Radom, powiat radomski,

• 4.12.2018 r. – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu ul. Wschodnia 57, 26-500 Szydłowiec godz.16.00 powiat szydłowiecki, powiat przysuski,

• 5.12.2018 r. – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” w Grójcu ul. Piotra Skargi 12, 05-600 Grójec godz.16.00 powiat białobrzeski, powiat grójecki,

• 6.12.2018 r. – Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń godz.16.00 powiat lipski, powiat zwoleński,

• 7.12.2018 r. – Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, ul. Warszawska 72, 26-900 Kozienice godz.16.00 powiat kozienicki,

p.o. DYREKTOR
Delegatury w Radomiu
Kuratorium Oświaty w Warszawie
– / –
Krzysztof Szewczyk

 

(listopad)

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z listem Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

a

(listopad 2018)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Radomiu serdecznie zaprasza nauczycieli, rodziców, dzieci i wszystkich chętnych na DZIEŃ OTWARTY. Szczegóły na PLAKACIE

a

(listopad 2018)

Szanowni Państwo

W październiku Sejm RP uchwalił ustawę o Święcie Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiającą dzień 12 listopada br. dniem wolnym od pracy. Projekt z wprowadzonymi poprawkami wczoraj (7 listopada) podpisał Prezydent RP Andrzej Duda.

W związku z powyższym z radością informuję, że poniedziałek 12 listopada jest dniem wolnym od pracy.

Zachęcam do uczestnictwa w licznych uroczystościach organizowanych z okazji tego święta.

Jan Rychlicki

dyr. PSP Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu

a

a

(październik 2018)

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat realizowanego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.

Informacja o Programie

a

a

(październik 2018)

Zaproszenie skierowane do Rodziców uczniów szkół podstawowych na zajęcia warsztatowe „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

a

a

(październik 2018)

Zachęcamy do zapoznania z  OGÓLNYMI WARUNKAMI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE III 184 – dotyczy okresu 01.09.2018 – 31.08.2019

a

a

(wrzesień 2018)

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami szkolnej akcji  E.Leclerc – papier biurowy dla szkoły.

Więcej informacji TUTAJ

a

a

(czerwiec 2018r.)

14.06.2018 r. o godz. 18:00 we foyer sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej odbędzie się spotkanie w ramach prowadzonych konsultacji społecznych w sprawie programu „Karta Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym”. Więcej informacji na stronie www.konsultacje.radom.pl

 

ist a

W dniu 6 lutego 2018r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z dr Maciejem Dębskim. To naukowiec i praktyk zajmujący się problemem fonoholizmu.
Polecamy zapoznanie się z informacjami z poniższych linków:
 a
do strony Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG:  https://dbamomojzasieg.com
do materiałów edukacyjnych: https://dbamomojzasieg.com/pomoce-dydaktyczne/
do funpage Fundacji https://www.facebook.com/dbamomojzasieg/?ref=bookmarks (PROSIMY O POLUBIENIE I O POLECENIE FUNDACJI PAŃSTWA ZNAJOMYM, NAPRAWDĘ WARTO:))
 a

Zachęcamy również do obejrzenia nagrania ze spotkania dr Macieja Dębskiego z rodzicami.

 a
a
a
(styczeń 2018r.)
a

Informacja

w dniu 10 stycznia (środa) o godz.18.30 w sali nr 1 (budynek gimnazjum) odbędzie się zebranie Przedstawicieli Rad Oddziałowych.

Serdecznie zapraszamy

Prezydium Rady Rodziców

a

a

(listopad 2017r.)
a

Drodzy Rodzice

a

W odpowiedzi na Państwa prośby chcemy uruchomić wydawanie obiadów już od wtorku 2 stycznia 2018 roku. Aby tak się stało konieczne jest zebranie do 20 grudnia br. podpisanych „oświadczeń” w sprawie zapisu ucznia i zobowiązania do wniesienia opłaty za obiady zgodnie z harmonogramem wpłat tj. od 2 do 8 stycznia przyszłego roku. Druk „oświadczenia” przekażą Państwu wychowawcy.

Prosimy o ich zwrot do 20 grudnia do wychowawców.

Uwaga: Bardzo proszę nie przelewać w grudniu na konto szkoły opłat za obiady.

Odpłatność za wyżywienie po nowym roku zostanie podana w pierwszych dniach stycznia.

a

Jan Rychlicki

dyr. PSP Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu

a
a
a
(listopad 2017r)
 a
Szanowni Państwo
 a
W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła ponownie bierze udział w konkursie ekologicznym organizowanym przez firmę RADKOM „Szkoła Przyjazna Środowisku”. Przez ostatnie trzy lata zajmowaliśmy I miejsca wygrywając w ten sposób nagrody pieniężne, które zostały przeznaczone na zakup m.in.: 2 rowerów, stołu do „piłkarzyków”, elektronicznego pianina, sprzętu fitness itd. W tym roku zbieramy: makulaturę, nakrętki, puszki, baterie i butelki pet. Przed budynkiem szkoły są już wystawione pojemniki na surowce.
Prosimy o wsparcie. Tylko z Państwa pomocą możemy powalczyć o miejsce na podium również w tym roku. Największym sukcesem będzie czystość naszej planety i najbliższego nam środowiska uzyskana dzięki zbiórce i segregacji surowców oraz wtórnego ich wykorzystania.
Konkurs potrwa do 30 kwietnia 2018 r.
 a
W czwartek 7 grudnia od godz. 08:00 do 14:00 na parkingu przed gimnazjum ustawiony będzie kontener na butelki pet. Prosimy o dostarczenie tego dnia butelek pet (bez nakrętek) i wrzucenie ich bezpośrednio do pojemnika (lub wcześniejsze dostarczenie do szkoły i pozostawienie w workach obok wejścia do szkoły od strony gimnazjum).
Uczniowie za włączenie się w zbiórkę będą nagradzani m.in. uwagami pozytywnymi.
Zespół nauczycieli opiekujących się konkursem to: Marta Janicka, Katarzyna Piwowar, Alina Szewczyk, Dorota Rozwadowska i Ewa Warmiak.
Koordynator:  Renata Trześniewska.
 a
Liczę na Państwa pomoc i zaangażowanie
 a
Jan Rychlicki
dyr. PSP Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu

a

a

(listopad 2017r)

a

Szanowni Państwo

Z radością dzielę się z Państwem informacją, że otrzymałem zgodę na zatrudnienie 2 rehabilitanta w naszej szkole. Oprócz Anny Chrustowicz zajęcia z uczniami prowadzić będzie pani Ewelina Mucha-Łęcka. Dzięki temu przez okres najbliższych 2 lat obejmiemy rehabilitacją dużo większą liczbę naszych uczniów.

Proszę zgłaszać się do naszych pań w godzinach 07:30-15:30 w celu ustalenia terminów zajęć. Rehabilitacja dla nowych pacjentów prowadzona będzie od 11 grudnia br.

Wymagane jest skierowanie na zabiegi fizjoterapeutycznej (najlepiej z dopiskiem „na rok szkolny 2017/2018„).

W razie pytań proszę kontaktować się z Anną Chrustowicz tel. 512187976.

Zachęcam do korzystania z bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych w naszej szkole.

a

Jan Rychlicki

dyr. PSP Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu

a

a

(wrzesień 2017)

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych.

a

a

(sierpień 2017)

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z Listem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

a

aa

Szanowni Państwo

Zachęcamy do zapoznania się z Uchwałą nr 453/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Zawiera ona także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uchwala_nr_435-2017.pdf

a

a

Bezpieczne korzystanie z Internetu i gier komputerowych.

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie. Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywanie nauki, aktywności fizycznej, kontaktów     z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry i poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową. W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły. Media donoszą o nowej grze pn. „Blue Whale Challenge” czyli „niebieski wieloryb”, która pojawiła się w Internecie i zagraża życiu dzieci oraz nastolatków. Z doniesień medialnych wynika, że początek gry miał miejsce w Rosji, gdzie już ponad setka młodych internautów popełniła samobójstwo, że gra jest bardzo popularna i wzbudza zainteresowanie młodych internautów. Psychologowie ostrzegają, że szczególnie narażone na udział w grze są osoby o niskiej samoocenie i poczuciu własnej wartości. Dodatkowo istotne jest, aby zwrócić uwagę na zachowanie ucznia w ostatnim czasie – jego ogólne samopoczucie, poziom zmęczenia, rodzaj filmów i muzyki jakiej słucha. Należy również wspomnieć o możliwości założenia filtrów ochrony rodzicielskiej, aby uchronić dziecko przed szkodliwymi treściami.

   

     Zasady bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych- wskazówki dla Rodziców :

  • Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
  • Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
  • Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
  • Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
  • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
  • Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
  • Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
  • Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
  • Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami. Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

  Gdzie można uzyskać pomoc.

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów).

Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod nr telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

                                                  Fragment listu Pana Macieja Kopcia-

                                         Podsekretarza Stanu  skierowanego do dyrektorów i nauczycieli szkół.

 

 

Szanowni Państwo

 

Zachęcamy Państwa do wpłaty 1% podatku na subkonto Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu w Fundacji Studenckiej „Młodzi-Młodym” z przeznaczeniem dla naszej szkoły.

Celem fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym oraz aktywne wspieranie szkół, klubów sportowych, stowarzyszeń, placówek kulturalnych, schronisk dla zwierząt i wszelkich inicjatyw twórczych. Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego i skupia pod swoimi skrzydłami rzesze młodych i utalentowanych osób.

Ambasadorami jej są m.in. Andrzej Supron – polski zapaśnik, mistrz świata i Europy, wicemistrz olimpijski, trener i sędzia zapaśniczy; Michał Bąkiewicz – jeden z najbardziej utytułowanych zawodników ostatnich lat w polskiej siatkówce, wicemistrz świata i mistrz Europy oraz wielokrotny mistrz Polski oraz medalista Ligi Mistrzów i Klubowych Mistrzostw Świata; Krzysztof Wężyk – reprezentant Polski Osób Niepełnosprawnych w Piłce Siatkowej, wieloletni medalista Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski, Uczestnik Pucharu Świata w 2004 roku w Piłce Siatkowej.

W celu przekazania 1% należy w końcowej części zeznania podatkowego,
na arkuszu rozliczenia PIT, wpisać:

 nr KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: ZSI Radom 8198.

Dokładne informacje i darmowy program do rozliczenia PIT na stronie:

http://fsmm.pl/8198/zespol_szkol_integracyjnych_im_jana_pawla_ii_w_radomiu

WYBIERAJĄC ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH

WSPIERASZ INTEGRACJĘ

a

a

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów

a

a

NOWY ROK – NOWE PERSPEKTYWY

        1 września 2017 r. wejdzie w życie ustawa reformująca ustrój szkolny w Polsce, czyli, mówiąc potocznie, wprowadzona zostanie reforma oświaty. Struktura szkół zmieni się, wygaśnięciu ulegną gimnazja, a nauka w szkołach podstawowych, liceach i technikach będzie wydłużona. Przekształcenia te pociągną  za  sobą  konieczność  stworzenia przez  samorządy nowej  sieci szkół.  Zmiany  dotyczyć będą  również  Zespołu  Szkół  Integracyjnych  im.   Jana  Pawła II w Radomiu.

        Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II (początkowo PSP  nr  41) istnieje od 1993 r.  – naukę rozpoczęło wówczas 77 dzieci, wśród nich 55 niepełnosprawnych, w 9 oddziałach. Od tego czasu placówka wciąż się rozrasta. Dziś w naszych salach lekcyjnych uczy się 682 uczniów, w tym 160 niepełnosprawnych, w 37 oddziałach.

        ZSI nie obowiązuje rejonizacja, kształcą się w nim dzieci z Radomia i okolic. Wszystkie oddziały są integracyjne – każdą klasę tworzą  uczniowie  zdrowi  oraz  od  3  do  5  niepełnosprawnych  z  różnymi  rodzajami  niepełnosprawności.  Nauczanie,  terapię  i  opiekę  zapewnia  wykwalifikowana  kadra  pedagogiczna.  Pracują  tu  nauczyciele  przedmiotów i pedagodzy specjalni – nauczyciele wspomagający z różnorodnymi specjalnościami (surdopedagogiką, oligofrenopedagogiką, tyflopedagogiką), psycholodzy, pedagodzy szkolni, logopedzi. Na terenie placówki prowadzona jest rehabilitacja, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie skierowani przez lekarza. W szkole dzięki odpowiednio pojmowanej idei integracji umożliwiamy właściwą edukację i wszechstronny rozwój uczniom niepełnosprawnym oraz zdrowym.

        Z informacji, które posiadamy, wynika, że Zespół Szkół Integracyjnych zostanie przekształcony w szkołę podstawową oraz otrzyma budynek obecnej PSP nr 17. Są to zmiany korzystne. W perspektywie powiększenie bazy lokalowej przełoży się  m.in. na więcej miejsca do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz specjalistycznych: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, terapii integracji sensoryczno-motorycznej. Dzięki większej ilości sal łatwiej będzie dostosować plan lekcji do potrzeb i możliwości uczniów. Choć ubędzie jeden – najwyższy – rocznik, inne pozostaną bez zmian, czyli liczba uczęszczających do naszej placówki nie zmieni się w sposób drastyczny. Nadmienić trzeba, że obecnie w przedszkolach radomskich jest wiele dzieci, dla których rodzice planują naukę w klasach integracyjnych. Rozwinięta baza lokalowa pozwoliłaby na stworzenie dla nich potrzebnych dodatkowych oddziałów.

        Dyrekcja, kadra i pracownicy dokładają wszelkich starań, aby popularność placówki w środowisku radomskim nie zmniejszała się. Wierzymy, że w najbliższych latach wciąż będą chętni, by uczyć się w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II, choć pewnie pod zmienioną nazwą.

                                                                              Jan Rychlicki
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaDyrektor
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaZespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu

a

a

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczące reformy edukacji

 

 

Zasady korzystania z rehabilitacji przez uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych

 

 

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z listem Sekretarza Miasta Radomia Pana Rafała Czajkowskiego.

a

a

Poniżej przedstawiamy ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne

Ogólne warunki ubezpieczenia

 

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

dla uczniów klas I – III SP dostępny TUTAJ

dla uczniów klas IV – VI i gimnazjum dostępny TUTAJ

Informujemy, że rodzice kupują podręczniki dla oddziałów przedszkolnych (do kupienia we wrześniu w szkole) oraz dla klas 3, 5, 6 szkoły podstawowej i 2, 3 gimnazjum.

Uczniowie klas 1, 2, 4 szkoły podstawowej i 1 gimnazjum otrzymają podręczniki w szkole.

 

 

Podręczniki 2015/2016

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną „Zapewnienie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych”. Informujemy, iż zestaw podręczników na następny rok opublikujemy do końca maja 2015r.

Prezentacja dostępna TUTAJ

Copyright © 2018