Biblioteka

a

Biblioteka szkolna to specyficzne miejsce. Jest zarówno ostoją ciszy, skupienia i wytężonej pracy, ale potrafi być też miejscem głośnych zabaw, twórczych działań i wielu akcji o bardzo  różnorodnej  tematyce. Nic  w  tym  dziwnego – w końcu to centrum kultury i informacji dla wszystkich.

 a

Trochę historii

Początki biblioteki szkolnej związane są z powstaniem szkoły. Jej założycielem i pierwszym bibliotekarzem była pani Zofia Siciarz, która ze względu na brak  środków finansowych  pozyskiwała  książki  od prywatnych ofiarodawców i ze zbiorów innych bibliotek.

W  kolejnych  latach  w naszej  bibliotece  pracowały  panie:  Elżbieta  Włodarczyk, Barbara  Żelazowska, Beata  Wrzesień i Emilia Luty. Początkowo biblioteka szkolna była w jednym miejscu, odkąd powstało gimnazjum, jest rozdzielona na bibliotekę klas 0-5 w szkole podstawowej i bibliotekę klas 6 i 1-3 w gimnazjum.

a

Działania biblioteki

Biblioteka szkolna spełnia funkcje interdyscyplinarnej pracowni szkolnej, która służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,  przygotowaniu  uczniów  do  samokształcenia  oraz  do  korzystania  z różnych  typów  bibliotek  i  źródeł  informacji.

Do jej celów należą:

  • wyrabianie wśród uczniów nawyków samokształcenia i przygotowanie do dalszego samodzielnego zdobywania wiedzy;
  • tworzenie warunków do poszukiwania i pozyskiwania wiedzy;
  • kształcenie użytkowników w wyszukiwaniu informacji;
  • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i wyzwalanie twórczych postaw;
  • kierowanie zainteresowaniami literackimi;
  • współpraca ze środowiskiem szkolnym, pozaszkolnym, rodzicami;
  • rozwijanie kultury czytelniczej i osobistej;
  • doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji, samokształcenie.

Regulamin biblioteki szkolnej

a

Zasoby biblioteki

Biblioteka szkolna posiada ponad 8 tysięcy książek, ponad 6 tysięcy podręczników szkolnych, materiały multimedialne oraz czasopisma.

Wśród bieżących czasopism, prenumerowanych przez bibliotekę szkolną są następujące tytuły: „Focus”, „Sens”, „Głos pedagogiczny”, „Forum Logopedy”, „Biblioteka w szkole”, „Mały Artysta”, „Hobby Extra”, „Życie Szkoły”. Dostępne są również archiwalne numery czasopism „Focus Historia”, „Charaktery”, „National Geographic”, „Konie i Rumaki”, „Hodowca i Jeździec”, „Integracja”.

 a

Pracownia komputerowa w bibliotece gimnazjum

Od stycznia 2008 roku dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unię Europejską „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” biblioteka gimnazjalna dysponuje czterema stanowiskami komputerowymi. Zasady korzystania z BCM określa stosowny  regulamin .

a

Szkoła podstawowa Gimnazjum
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

900 – 1500

900 – 1500

nieczynne – dzień pracy wewnętrznej

900 – 1500

900 – 1500

800 – 1400

800 – 1400

nieczynne – dzień pracy wewnętrznej

800 – 1400

800 – 1500

a

Lektury w bibliotece

Uczniowie mogą na bieżąco wypożyczać lektury szkolne. Uczeń zgodnie z regulaminem biblioteki na swoim koncie czytelniczym może mieć trzy wypożyczone książki. Wykaz lektur w bieżącym roku szkolnym jest dostępny tutaj: WYKAZ

a

Dzieje się w bibliotece

Biblioteka to organizator wielu imprez czytelniczych i kulturalnych. Sztandarowym konkursem jest „Spotkanie z poezją” – konkurs recytatorski dla wszystkich uczniów szkoły, który odbywa się corocznie w obu bibliotekach szkolnych (oddzielnie dla dzieci młodszych i starszych).

Biblioteka  czynnie  włącza  się  w  prace  związane  z  Konkursem  Recytatorskim poezji  Karola Wojtyły  i o Janie Pawle II w ramach corocznego Przeglądu Twórczości Młodzieżowej „Pasterz i Ojciec”, organizowanego przez naszą szkołę.

Organizowany jest również „Tydzień Czytania” w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Biblioteka włącza się również w inne akcje edukacyjne. Współorganizuje Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji, obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Światowy Dzień Autyzmu.

Na bieżąco organizowane są również konkursy czytelnicze, literackie.

 a

a

Projekt edukacyjny dla klas drugich gimnazjum

Książka czy jej ekranizacja – co preferujesz? To tytuł projektu edukacyjnego dla klas drugich gimnazjum, który odbył się w tym roku szkolnym. Jego koordynatorem była pani Emilia Kowalska – nasz nauczyciel bibliotekarz z gimnazjum. Nad tym zagadnieniem pracowała grupa składająca się z czterech uczennic klasy 2gB: Zuzanna Borkowska, Weronika Grochala, Alina Kęska i Aleksandra Rutkowska. Ich zadaniem był wybór książki, która została zekranizowana, zapoznanie się z jej treścią, a następnie wspólny seans filmowy. Dziewczęta spotykały się w bibliotece gimnazjalnej raz w tygodniu, gdzie dyskutowały nad wyższością książki nad filmem lub filmu nad książką. Zapraszamy do zapoznania się z owocami ich dyskusji. A Ty co preferujesz – książkę czy jej ekranizację?

Aleksandra Rutkowska Alina Kęska Weronika Grochala Zuzanna Borkowska

 

Copyright © 2016