Rehabilitacja

a

Rehabilitacja = Fizjoterapia

Z uwagi na to, że z biegiem lat do szkoły kierowano coraz więcej dzieci niepełnosprawnych ruchowo, w roku 2004 uruchomiono, głównie dzięki wysiłkom dyrektora i pomocy sponsorów, gabinet fizjoterapii.

a

Pracujący w nim fizjoterapeuci to:

Pracownik Zespołu Szkół Integracyjnych

ANNA CHRUSTOWICZ mgr fizjotrapii

Pracownicy NZOZ STOMMED

SŁAWOMIR BORYCZKA mgr fizjoterapii

PAULA WALCZAK – BIELECKA  lic. fizjoterapii

ANNA NACHULEWICZ lic. fizjoterapii

a

OFERUJEMY ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU

  • Kinezyterapii
  • Fizykoterapii (elektoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo, krioterapia, pole magnetyczne)
  • Masażu
  • Rezonans stochastyczny

Świadczenia płatne – krioterapia, kinesioteaping, masaż.

(Dzieci będące pod opieką pracownika szkoły – Anny Chrustowicz, masaż mają wykonywany nieodpłatnie)

Fizjoterapeuta w szkole jest nie tylko „wykonawcą zabiegów”, ale przede wszystkim przewodnikiem i doradcą, który w oparciu o wiedzę medyczną kieruje procesem usprawniania. „Pacjent” zaś zamiast „ćwiczyć” – „uczy się” i „wykonuje zadania”, a „serie ćwiczebne” zamienione są w próby samodzielności. Pozwala to na wykorzystanie umiejętności ruchowych w czynnościach dnia codziennego, ale działa też w drugą stronę, bo aby wykonać jakąś czynność, konieczne jest mimowolne wykonanie ruchu. Różnica polega jedynie na tym, że zamiast np. robić skłony, próbujemy zdjąć buta czy założyć skarpetkę. Te metody znajdują duże uznanie u rodziców i dzieci, ponieważ umożliwiają osiągnięcie jak najlepszej sprawności i samodzielności np. przez naukę samodzielnego ubierania, rozbierania, przemieszczania się, siedzenia itp. Dość nietypowy sposób prowadzenia zajęć w myśl „Nauczania Kierowanego” ma na celu zwrócenie uwagi dziecka na to, że każdy człowiek może wykonywać różne czynności, niekoniecznie w stereotypowy sposób. Każdy również może, a nawet powinien mieć swoje obowiązki, być za coś odpowiedzialnym, a jednocześnie czuć się ważnym i w pełni wartościowym człowiekiem. Dlatego tak istotna jest ścisła współpraca z rodzicami.

Taki sposób spojrzenia na człowieka zaszczepiła w nas przedstawicielka Fundacji BESSO – Pani Oliwia Suertees – fizjoterapeutka z Anglii (Konduktor Nauczania Kierowanego), która kilkakrotnie w ramach wolontariatu odwiedziła naszą szkołę. Podczas tych wizyt fizjoterapeuci i nauczyciele otrzymali bardzo cenne wskazówki, pomocne w pracy z dziećmi. Pani Suertees zwracała uwagę, jak ważną rolę odgrywa współpraca pomiędzy specjalistami pracującymi z dzieckiem, dzięki której każdy z nich może oddziaływać na podopiecznego wielopłaszczyznowo, co pozwala z kolei osiągać lepsze efekty pracy. Pani Suertees dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, pokazała, że praca z każdym człowiekiem może być owocna, jeśli jej cele są rozsądnie stawiane.

Jednym z elementów zaplecza rehabilitacyjnego jest gabinet medyczny, w którym pracują pielęgniarki. Wykonują specjalistyczne zabiegi cewnikowania. Praca pań pielęgniarek jest bardzo trudna i odpowiedzialna. Wymaga wiele poświęcenia, cierpliwości i wyrozumiałości dla dzieci.

Zasady korzystania z rehabilitacji przez uczniów ZSI

Copyright © 2016