Ponadnarodowa mobilność uczniów

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384 Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707 Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

a

a

flagi

a

„Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Świadomy obywatel świata

1.03.2020 – 28.02.2021

a

Od 1 marca 2020 r. rozpoczynamy realizację projektu pt. „Świadomy obywatel świata” dofinasowanego ze środków Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie przeznaczone jest dla uczniów klas 7 i 8 naszej szkoły, w tym uczniów bardzo zdolnych, niepełnosprawnych oraz z mniejszymi szansami rozwojowymi i edukacyjnymi. W ramach trwania projektu przewidziano dwa wyjazdy uczniów do szkół krajów europejskich: szkoła w Chorwacji i szkoła w Rumunii.

Cele realizacji projektu:

– przygotowanie młodych ludzi do życia jako świadomych obywateli świata,

– stymulowanie kreatywności uczniów, wskazanie ich mocnych i słabych stron,

– nauka świadomych wyborów korzystnych zarówno dla jednostki jaki i społeczeństwa,

– rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie rozwoju osobistego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelstwa europejskiego,

– rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie uczenia się, współpracy, komunikacji w języku angielskim oraz kompetencji cyfrowych,

– zdobycie umiejętności praktycznego nabywania wiedzy nie tylko z podręczników, ale również poprzez obserwację, zajęcia praktyczne, rozmowy z rówieśnikami oraz doświadczenia osobiste,

– poznanie kultury, zwyczajów, norm i poglądów innych krajów europejskich,

– poszerzenie wiedzy na temat życia szkolnego i pozaszkolnego młodzieży z innych krajów europejskich,

– poznanie specyfiki pracy szkół w Chorwacji i Rumunii, systemów edukacyjnych tych państw oraz form i metod nauczania poprzez udział w zajęciach lekcyjnych, a także pozalekcyjnych wraz z chorwackimi/rumuńskimi rówieśnikami,

– realizacja podstawy programowej przewidzianej dla uczniów klas 7 i 8 na wielu przedmiotach, mi.in.: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, robotyka, geografia, biologia.

Uczniowie realizujący projekt będą zaangażowani na każdym jego etapie – planowaniu, przygotowaniu, wyjeździe, promowaniu i upowszechnianiu, ewaluacji pracy. Wspólnie z nauczycielami przedyskutują plan aktywności zaproponowany przez szkoły goszczące, poszukają i opracują informacje o krajach i miastach, do których będą podróżowali. Jednocześnie przygotują wiadomości na temat swojego miasta i kraju, a następnie zaprezentują je w Chorwacji i Rumunii. Ponadto wezmą udział w przygotowaniu językowym i kulturowym zorganizowanym w szkole. Będą aktywnie uczestniczyć we wszystkich działaniach podczas pobytu w szkole goszczącej, a po powrocie wyrażą swoje opinie o realizowanym projekcie – wskażą dobre i złe strony takiego sposobu nauki, wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Ważnym aspektem realizacji projektu jest to, że wezmą w nim udział nie tylko dzieci zdrowe, ale również te o specjalnym potrzebach edukacyjnych. Są to uczniowie niepełnosprawni mający trudności z poruszaniem się lub nawiązywaniem kontaktów społecznych a także uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, m.in. z dysleksją, dysortografią, problemami z koncentracją uwagi. Wszyscy będą zaangażowani w działania na każdym etapie trwania projektu, ponieważ specjalne potrzeby edukacyjne dzieci nie przekreślają ich możliwości działania. Uczestnictwo w zajęciach formalnych i nieformalnych jest szansą na przełamanie nieśmiałości, otwarcie się na innych, nabycie wiadomości w sposób oryginalny i nietypowy.

 

Copyright © 2018