Rada Rodziców

a

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018

Marek Tyka – przewodniczący

Marzena Dańska – z-ca przewodniczącego

Agnieszka Gazda – sekretarz

 

Członkowie:

  1. Grzegorz Turek
  2. Robert Zajda
  3. Robert Stępień

 

Komisja Rewizyjna

  1. Zbigniew Malatyński
  2. Katarzyna Jurczak

 

 

Nr rachunku Rady Rodziców:

Bank PEKAO S.A. II O/ Radom

45 1240 3259 1111 0000 2989 8062

Copyright © 2018