Young creative European artists: Re – defining and shaping their own world exploring ‘Romeo and Juliet’

a

a

Project przeznaczony jest dla uczniów w wieku 13 – 15 lat i trwać będzie od 15 września 2017r. do 14 września 2019r.

Uczestniczą w nim uczniowie i nauczyciele  z następujących szkół:

– koordynator – Integrierte Gesamtschule Hanower – Niemcy

– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu – Polska

– I. E. S. Los Cerros  Ubeda – Hiszpania

a

Celem działań jest doskonalenie języka angielskiego – sprawności mówienia, pisania, czytania i słuchania i  wzbogacanie słownictwa przez uczniów pochodzących z różnych środowisk społecznych, etnicznych i edukacyjnych. Sprawność komunikowania się w języku obcym uczniowie będą głównie doskonalić w czasie wyjazdów do Niemiec i Hiszpanii oraz podczas spotkań z kolegami z partnerskich szkół na platformie edukacyjnej eTwinning – na chacie.

a

Ponadto poznają wartości zawarte w ponadczasowej sztuce Wiliama  Szekspira ‘Romeo i Julia’, takie jak: miłość czy  przyjaźń. Uczniowie będą mieli możliwość analizowania, a następnie i przedstawienia na scenie wybranych aktów powyższej sztuki.

Projekt składa się z siedmiu modułów:

– Module 1 – ‘I and the Others’ (Ja i inni)

– Module 2 – ‘Friendship and Love’ (Przyjaźń i miłość)

– Module 3 – ‘Displacement and Borders’ (Przemieszczanie się a granice)

– Module 4 – ‘Workshop Phase’ (Warsztaty)

– Module 5 – ‘ I and We’ (Ja i my)

– Module 6 – ‘War and Flight’ (Wojna i ‘lot’)

– Module 7 – ‘Workshop Phase’ (Warsztaty)

Nasza grupa projektowa to uczniowie klas 7 szkoły podstawowej i klas 2 i 3 gimnazjum, którzy należą do koła teatralnego prowadzonego przez panią  Beatę Kowalską.

a

Skład grupy:

 – Weronika Ciesak z kl.3gD

– Julia Nowak z kl. 3gD

– Julia Munik z kl.3gD

– Natalia Jakubczyk z kl.3gD

– Filip Pronin z kl.3gD

– Wojciech Piwoński z kl.3gD

– Marcel Pyciarz z kl.3gD

– Julia Porada z kl.2gD

– Łucja Saracen z kl.2gD

– Jagoda Kłys z kl.2gD

– Maciej Kowalski z kl.7C

– Kacper Czubak z kl.7C

– Szymon Jesionek z kl.7D

a

Opiekunowie:

– Beata Kowalska – nauczyciel języka polskiego

– Alina Szewczyk – nauczyciel języka angielskiego

Naszym pierwszym zadaniem było wypisanie przez uczniów, w języku angielskim, oczekiwań odnośnie tego projektu, a następnie przygotowanie CV w formie prezentacji multimedialnej.  Uczniowie pisali o swoich zainteresowaniach, szkole, kolegach i  rodzinie. Powstały bardzo interesujące prace, które zostaną zamieszczone w tzw. the Joint Book, którą przygotuje każdy z uczestników tego projektu.

a

a

‘Transnational project meetings’ (spotkania robocze nauczycieli)

W dniach 18 – 21 października 2017r. odbyła się pierwsza projektowa wizyta robocza. Nauczyciele – opiekunowie działań projektowych w poszczególnych szkołach spotkali się w szkole koordynującej projekt w Hanowerze w Niemczech.

Zrealizowano następujące zadania

 • ustalenie zasad współpracy i porozumiewania się(on line, comiesięczne spotkania uczniów oraz nauczycieli na chacie)
 • ustalenie zakresu obowiązków każdego z partnerów
 • określenie zadań i szkół odpowiedzialnych za ich realizację – ustalenie terminów wizyt tzw.Learning Teaching Training Activities  (wizyty w szkołach partnerskich)

 – Niemcy – przygotowanie pierwszej wizyty w styczniu 2018r.,

–  Polska – przygotowanie drugiej wizyty w czerwcu 2018r.,

– Hiszpania – przygotowanie trzeciej wizyty w październiku 2018r.

 • założenie projektu na platformie e-Twinning
 • zaprojektowanie logo projektu
 • omówienie modułu 1 i 2 – zadania do wykonania przez szkoły partnerskie
 • omówienie budżetu

Jednym zadań było zaprojektowanie logo projektu. Było kilka propozycji, a najlepsze logo zostanie wybrane w czasie wizyty z uczniami w Hanowerze.

a

a

a

W dniach 08.01.2018 – 12.01.2018r. uczestniczyliśmy w spotkaniu w Hanowerze w Niemczech w tzw. Learning Teaching Training Activities.

W czasie warsztatów, w trzech grupach, z kolegami z Niemiec i Hiszpanii przygotowaliśmy wybraną scenę ‘Romea i Julii’ (Akt 1 scena 5), którą zaprezentowaliśmy w szkole partnerskiej  w Hanowerze w ostatni dzień naszej wizyty. Mieliśmy także możliwość zwiedzenia Hanoweru i ratusza, gdzie spotkaliśmy sie z przedstawicielem władz tego miasta. Po zajęciach wspólnie z kolegami , którzy nas gościli w swoich domach, aktywnie spędzaliśmy wolny czas i mieliśmy możliwość poznania tradycji tego kraju. Przez cały pobyt w Niemczech komunikowaliśmy się w języku angielskim i wzbogacaliśmy zasób słownictwa.

Plan LTTA w Hanowerze

Poniedziałek 08.01.2018r.

 • powitanie gości
 • prezentacje szkół biorących udział w programie Erasmus+
 • zwiedzanie szkoły
 • warsztaty – część 1 (próba Prologu w grupach 15 osobowych)
 • prezentacje poszczególnych grup
 • warsztaty – część 2 (‘Ja i inni’ – wywiady, kwestionariusze)
 • warsztaty – część 3 (przygotowanie prezentacji)

Wtorek 09.01.2018r.

 • zwiedzanie ratusza
 • wycieczka po Hanowerze (wykonywanie zdjęć na prezentację w piątek)

Środa 10.012018r.

 • warsztaty – część 4
 • prezentacja plakatów (przyjaźń, miłość)
 • warsztaty- część 5 (Romeo i Julia – akt I scena 5)

Czwartek 11.01.2018r.

 • warsztaty – część 6 (próba aktu I scena 5 Romea i Julii)
 • kontynuacja warsztat ów – podsumowanie

Piątek 12.01.2018r.

 • warsztaty – część 6 – próba, przygotowanie dekoracji
 • prezentacja Romea i Julii (aktu I sceny 5)
 • kolacja pożegnalna

    W czasie podróży do Niemiec  uczestniczyliśmy w wycieczce do Tropical Islands, a w drodze powrotnej do Polski mieliśmy okazję zwiedzić stolicę Niemiec, Berlin.

     W czasie wizyty w Niemczech przez uczniów ze szkół partnerskich zostało wybrane logo projektu Young creative European artists: Re – defining and shaping their own world exploring ‘Romeo and Juliet’. Zwyciężyło  logo zaprojektowane przez uczniów z Hiszpanii.

 

 

Copyright © 2018